Noticies

Formación en urgencias y emergencias para profesionales de medicina familiar y comunitaria

03/11/2023 - Formación en urgencias y emergencias para profesionales de medicina familiar y comunitaria

El Departamento de Salud de Requena ha realizado durante el mes de octubre la 1ª edición del curso "Formación en urgencias y emergencias para profesionales de medicina familiar y comunitaria" del plan formativo de la EVES. 

El curso ha sido impartido por profesionales del Servicio de Urgencia Hospitalaria del Hospital de Requena, personal de Atención Primaria del Departamento de Salud de Requena y personal del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana.

Tallers de formació i reciclatge en VIA INTRAÒSSIA

10/11/2023 - Tallers de formació i reciclatge en VIA INTRAÒSSIA

El Departament de Salut de Requena ha realitzat durant els mesos d'octubre i novembre una sèrie de tallers de formació i reciclatge en VIA INTRAÒSSIA per al personal d'infermeria del Servei d'Urgències de l'Hospital General de Requena (SUH) i per al personal facultatiu i d'infermeria d'Atenció Primària del Departament de Salut que gràcies al PROGRAMA REMOT de la Conselleria de Sanitat disposen d'este material en els seus respectius centres. 

L'Hospital de Requena dona la benvinguda als estudiants d'infermeria que es formaran en el departame

01/07/2023 - L'Hospital de Requena dona la benvinguda als estudiants d'infermeria que es formaran en el departament

  • L'àrea de Formació i Docència, la Direcció d'Infermeria i la pròpia Gerència del centre han realitzat una important labor orientada a la renovació de tots els convenis de col·laboració amb centres educatius.
  • Les activitats formatives realitzades formen part del pla d'accions iniciat per l'àrea de docència i la Gerència i Direcció d'Infermeria del centre.

El Departament de Salut de Requena estrena nou Portal Web

01/01/2023 - El Departament de Salut de Requena estrena nou Portal Web

  • Es converteix així en un dels primers departaments a implementar el nou sistema.
  • Permet així oferir un millor servei al ciutadà.

El Hospital Universitario de Torrevieja da la bienvenida a más de 30 estudiantes de enfermería que s

03/10/2022 - El Hospital Universitario de Torrevieja da la bienvenida a más de 30 estudiantes de enfermería que se formarán en el departamento

  • El área de Formación y Docencia, la Dirección de Enfermería y la propia Gerencia del centro han realizado una importante labor orientada a la renovación de todos los convenios de colaboración con centros educativos
  • Las actividades formativas realizadas forman parte del plan de acciones iniciado por el área de docencia y la Gerencia y Dirección de Enfermería del centro